-->

Nhấp vào Đăng ký

step 1

Chọn loại tài khoản

Người bán: bạn muốn dễ dàng bán các backlink cho người xây dựng liên kết trên toàn thế giới

Người mua: Bạn muốn mua các backlink để cải thiện trang web SEO của mình

Writer: bạn muốn kiếm tiền từ việc viết nội dung SEO

step 2

Sau khi hoàn thành tất cả các thông tin

Kiểm tra hộp email của bạn để biết email xác thực của chúng tôi, nhấp vào liên kết để xác minh tài khoản của bạn. (kiểm tra email spam của bạn nếu email của chúng tôi không có trong hộp thư đến của bạn)

Bây giờ bạn nên di chuyển hồ sơ của mình. Vui lòng kiểm tra xem bạn đã hoàn thành tất cả các thông tin chưa. Đây là bước cuối cùng để bạn đăng ký.

 

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, Vui lòng đăng xuất và đăng nhập lại.

Thanks now will be taken in charge by the TEAM of StaLinks