-->

Chính sách bảo mật 

Tại StaLinks, có thể truy cập từ https://www.stalinks.com/, một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là quyền riêng tư của khách truy cập. Tài liệu Chính sách Bảo mật này chứa các loại thông tin được StaLinks thu thập và ghi lại cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Cơ sở pháp lý của StaLinks để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả trong Chính sách bảo mật này phụ thuộc vào Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập thông tin:

  • StaLinks needs to perform a contract with you
  • StaLinks cần thực hiện hợp đồng với bạn
  • You have given StaLinks permission to do so
  • Bạn đã cho phép StaLinks làm như vậy
  • Processing your personal information is in StaLinks legitimate interests
  • Xử lý thông tin cá nhân của bạn là vì lợi ích hợp pháp của StaLinks
  • StaLinks needs to comply with the law
  • StaLinks cần tuân thủ luật pháp

StaLinks sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn chỉ khi nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các chính sách của chúng tôi.

*Thông tin mà StaLinks thu thập 

– Dữ liệu thông tin mà bạn đã đăng ký từ StaLinks.com, điều này bao gồm: tên, địa chỉ email, số điện thoại.

– StaLinks sử dụng cookie và / hoặc báo hiệu web để nâng cao trải nghiệm, thu thập thông tin khách truy cập chung, theo dõi lượt truy cập vào trang web của chúng tôi.

*Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

– Để mỗi khách hàng tự trải nghiệm (tức là giúp chúng tôi hỗ trợ bạn tốt hơn để mua các backlink vì lợi ích của bạn bằng cách sử dụng dịch vụ StaLinks)

– Để cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi (tức là giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả các yêu cầu, nhu cầu hỗ trợ và khiếu nại của bạn.)

– Để gửi thông tin cập nhật trên các trang web của chúng tôi dựa trên sở thích của bạn (tức là dịch vụ khách hàng của Stainks sẽ thông báo cho bạn qua email của bạn về URL được tải lên mới của chúng tôi)

*Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn? 

– Chúng tôi triển khai nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn cho thông tin cá nhân và đơn đặt hàng của khách hàng.

*Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không? 

– Chúng tôi không bán, mua hoặc giao dịch bất kỳ chuyển khoản nào khác cho các bên khác về thông tin cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web của chúng tôi và hỗ trợ bạn, và vì vậy các bên thứ ba của chúng tôi đã đồng ý giữ bí mật tất cả thông tin.

Tuy nhiên, thông tin nhận dạng phi cá nhân của khách truy cập có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích sử dụng khác.

* Chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách Bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có giá trị đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi liên quan đến thông tin mà họ đã chia sẻ và / hoặc thu thập trong StaLinks. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua các kênh khác ngoài trang web này.

* Bằng lòng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.